- bygger på viden

Rettigheder

Vi tager online beskyttelse og persondata meget alvorligt. Samtidig vil vi gerne, at du som bruger af vores hjemmeside skal have en oplevelse, som bliver personlig.

Hjemmesiden ejes og opretholdes af CADXpert a/s, et selskab registreret i henhold til dansk lovgivning med kontor i Danmark. CADXpert a/s opretholder hjemmesiden. Du må dog ikke på nogen måde, uden CADXpert a/s skriftlige tilladelse, kopiere, reproducere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til offentlige eller kommercielle formål.

Vilkår og Betingelser

1. Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på denne hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet, og kun må bruges i henhold til disse betingelser. CADXpert a/s garanterer ikke, at dit brug af materiale vist på denne side, ikke krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, som ikke ejes af eller er tilknyttet CADXpert a/s. Billederne tilhører enten CADXpert a/s eller bruges i henhold til tilladelse fra anden part. Hverken du, eller personer bemyndiget af dig, må bruge disse billeder, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse betingelser. Enhver uberettiget brug af billederne kan krænke ophavsretslovgivning, varemærkelovgivning, lovgivning om beskyttelse af persondata og publicity, samt kommunikationsforskrifter og -love.

2. Indholdet af denne hjemmeside stilles til rådighed, således som den er og forefindes, brugen af hjemmesiden sker på egen risiko. Hverken CADXpert a/s eller nogen anden part, der er involveret i at designe, fremstille eller publicere denne hjemmeside, er ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, følge eller straffe skadeserstatninger, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af vores hjemmesiden. Uden at begrænse ovenstående er alt på denne hjemmeside SOM BESET, UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM AT EN VARE ER SALGBAR, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE KRÆNKENDE.
CADXpert a/s giver ingen garanti vedrørende Hjemmesiden eller indholdet heraf. CADXpert a/s forbeholder sig ret til til enhver tid at opdatere Hjemmesiden og ophøre med at give adgang til Hjemmesiden. CADXpert a/s er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller skader, der måtte opstå som følge af brug af Hjemmesiden, uanset om CADXpert a/s eller en repræsentant for denne havde været vidende om en fejl på hjemmesiden. CADXpert a/s er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader på eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til brug af hjemmesiden

3. Denne hjemmeside kan indeholde links til tredjemands hjemmesider, som ikke ejes eller vedligeholdes af CADXpert a/s. Disse links er tænkt som en service for dig. CADXpert a/s kontrollerer ikke sådanne hjemmesider og er derfor ikke ansvarlig for deres indhold.
CADXpert a/s har ikke gennemgået alle hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside, og er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider eller andre hjemmesider linket til denne hjemmeside. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside eller andre hjemmesider, sker dette på dit eget ansvar.  

CADXpert a/s kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Du er bundet af sådanne ændringer og bør derfor fra tid til anden besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

Persondata
Hvis du ikke er oprettet som bruger, eller hvis du har spørgsmål om vores online politik om beskyttelse af persondata eller oplysninger, som vi måske opbevarer om dig, kan du læse mere under afsnittet om persondata, ellers er du velkommen til at kontakte os.
Sidst opdateret: 23. maj 2018