- bygger på viden

Kurser i Revit til arkitektur

Basis

Beskrivelse

For at du kommer godt igangsat med Revit er det vigtigt at du lærer brugerfladen at kende, det gør dig i stand til hurtigt at finde de ønskede værktøjer.

Vi tager udgangspunkt i et enfamiliehus.

Revit


For at starte et projekt korrekt, starter vi med at få styr på bygningens højder, det kan for eksempel være etagehøjderne.

Nu skal der tegnes en plan op med forskellige foruddefinerede vægge, døre og vinduer, for at du kan benævne de enkelte rum, indsætter vi rum og navngiver dem.
Der skal nu også sættes et tag på huset.

Du lære også at lave forskellige typer af afbildninger, af for eksempel planen, til en møblering-, og en målplan.

Efter at vi har lavet en plan, facader, snit og detaljehenvisninger, skal de målsættes og have tekster skrevet på tegningerne.

For at kan færdiggøre facader, kommer vi også ind på hvordan du kan anvende diverse 2D værktøjer.

Til sidst sættes afbildningerne af huset på papir så du kan udskrive dem på en printer eller plotter.

Nogle af de emner vi gennemgår er:

- Vægge
- Døre og Vindue
- Rum
- Tage
- Tekst og målsætning
- 2D værktøjer
- Sheets / print
Videregående

Beskrivelse

Vi arbejder med vægge, dæk og tage, og hvordan disse er opbygget, så du selv kan lave egne typer.

Gør at væggene placeres korrekt, lægger vi et modulnet ind i modellen og målsætter til den.

For at kunne komme op mellem etagerne, lære du at tegne ligemænd-, 1/4 svinge- og 1/2 svingstrapper, med og uden repos, og vi kigger også på hvordan en trappe er opbygget, og hvor man kan opsætte trappereglen.

På snittet , sætter vi koter på i henhold til projekt - og virkelige højder.

Vi bygger videre på det du eventuelt har lært på Basis I kurset


Nogle af de emner vi gennemgår er:

- Opbygning af egne vægge, dæk og tage
- Modullinier
- Indsættelse af koter og tilpasning af disse
- Trapper, og deres forskelligheder
- Gelænder og deres opbygninger
- Anvendelse af Curtain walls
- Color fill
- Skemaer
- Filtre
- Søjler/bjælker
- Import/Export
- Lofter
- Grupper
- Profiler
- Signaturforklaringer
- Cut profil
- Model-in place
Skitsering for arkitekter

Beskrivelse

Som den skitserende arkitekt har du ofte behov for at lave 3D geometrier og modeller, som viser hvordan bygningens form, virkning og funktion bliver, uden hensyn til hvordan huset er konstrueret.

Du vil lære at bygge bygningsformer op i Revit´s tankegang så du automatisk får lavet opstalter, snit og perspektiver, alle på skitse niveau.
Der vil blive gennemgået hvordan man kan præsentere flere forslag til for eksempel et indgangsparti, eller indretning, og hvordan man skitserer 3D planløsninger, samtidig med en automatisk areal oversigt, så man ikke overskrider bygherrens arealkrav.

Ved generering af masseelementer gennemgår vi de metoder som Revit håndterer, og ikke mindst hvordan man automatisk får det udtryk på etageplaner og facader som ønsket.
Sidst men ikke mindst vil vi kigge på hvordan man importerer modeller fra andre programmer til videre bearbejdning.
Der vil på kurset blive lagt vægt på at kunne modellerer ved at trække i formgivningen ud fra et visuelt udtryk, uden at taste eksakte mål.

Du lærer her på kurset hvorledes man skaber modeller til en skitsefase og hvordan det sker via massing objekter i programmet.
Renovering

Beskrivelse

Du lære at anvende Revit til at holde styr på de forskellige faser der måtte være i et renoverings projekt.
Du får styr på hvordan, du håndterer for eksempel vægge , vinduer, døre og andre objekter i en eksisterende bygning. Efterfølgende lære du så hvordan man nedriver objekter i bygninger, så du kan lave nedrivningsplaner.
Til sidst bliver det så også muligt at se hvordan den færdige bygning kommer til at se ud.

Vi kigger også på hvordan du opsætter Revit, så tegningerne grafisk kommer til at se rigtig ud.

Vi kommer ind på tilbygninger til eksisterende bygninger og renovering af eksisterende bygninger.
Opret egne families/objekter

Beskrivelse

På dette kursus gennemgås opbygningen Families altså objekter der anvendes i Revit. Der tages udgangspunkt i grundprincipperne, således at du opnår den fundamentale forståelse for opbygningen af Families. Herunder bl.a. forståelse for Family Template, reference planer og parametre. Endvidere skal vi se på et af de vigtigste begreber, nemlig at forstå relationerne mellem Families – Family Types og Instances.

Det vil sige at vi lære at oprette objekter som har opbygning af forskellige former med parameter så du senere i et projekt bl.a. kan ændre størrelser, tænde, slukke for komponenter ændre materiale og definere deltaljeringen til de forskellige præsentationer.

Revit

Der er et naturligt flow i kurset, dvs. vi starter med, at skabe simple Families og bygger herefter ovenpå, således at du får indblik i hvordan du kan skabe et stabilt og effektiv Family bibliotek til brug på tegnestuen.

Der vil blive gennemgået både 2D detalje komponenter og 3D objekter.
Rendering

Beskrivelse

På dette kursus ser vi på visualiseringsdelen i Revit, så du med enkle værktøjer bliver i stand til at formidle dit design via still billeder og animationer.

Revit

Vi har valgt på kurset at fokusere på de vigtige værktøjer i Revit, så det bliver nemt, at skabe foto realistiske renderinger.

Du bliver trænet i at oprette de brugbare materialetyper og hvordan de tildeles objekter, samt at kunne genbruge materialer i eget materialebibliotek til andre projekter. Du vil blive guidet i hvilke materialer der er i programmet og hvilke som skal skabes.

En del af kurset er også placering af bygningen så skygger bliver korrekt angivet, samt håndtering af skygge- og sol analyser.
Hele kurset bliver krydret med smarte hint og genveje til at komme hurtigere til et præsentabel resultat med minimal indsats.
Detaljer

Beskrivelse

Dette kursus omhandler hvordan du anvender din model som grundlag for et projekts detaljer.

Du vil blive introduceret for anvendelsen af allerede eksisterende dwg detaljer fra AutoCAD.
Vi ser på hvorledes du kan optimere og genanvende Revit detaljer til nye projekter. Samt opbygge egne detalje projekter.

Du lære også at opsætte egne stregtyper, stregernes farver, diverse skraveringstyper.

Vi kommer f.eks. ind på følgende.
- Line Styles
- Filled regions
- Mask regions
- Import af dwg fra AutoCAD
- Målsætning
- Tekster
Revit for Entreprenører

Beskrivelse

Du får her lært at tage udgangspunkt i en eksisterende arkitektmodel, så du bliver i stand til at oprette egne planer, snit og opstalter ud fra denne model.

Ud fra den model du har tilrettet , vil du arbejde med skemaer, for mængdeudtagelse til tilbudslister.

Til sidst får du muligheden for at udskrive tegninger eller eksportere planerne ud i dwg filformater som kan åbnes i AutoCAD.

Du får kendskab til hvordan du:

• Navigerer i modellen.
• Opretter egne planer, snit og opstalter.
• Udskriver til printer/pdf og eksporterer til dwg.
• Udfører en enkel kontrol af modellen.
• Tilføjer og anvender parametre i modellen
• Kontrollerer at modellen kan bruges som grundlag for mængdeberegning.
• Ændrer objekter i modellen i tilfælde af opdagede fejl.
• Trækker mængder ud af modellen, opretter, sorterer lister og eksporterer disse til brug i regneark.
Model Manager for superbruger

Beskrivelse

Du bliver i stand til at vedligeholde tegnestuens Revit model, så den er mest mulig optimeret til de enkelte projekter.

Vi kigger ligeledes på hvordan du kan opsætte Revit, så alle på tegnestuen anvender de samme templates og families.

Du får kendskab til hvordan du:

• Arbejder med central- og lokalfiler.
• Opsætter koordinater i en eller flere modeller.
• Opsætter, arbejder med, tjekker og evt. låser worksets
• Arbejder med linkede modeller.
• Anvender den indbyggede Roll-Back funktion.
• Foretager simpel kollisionskontrol.
• Anvender Scope Boxes til styring af views.
• Arbejder i 3D views.
• Henter information fra tidligere projekter til brug i nye projekter.
• Gennemgår og udbedre advarsler i modellen (Warnings).
• Opsætter stier og templates i Revit.
Terræn og Landskab

Beskrivelse

Hvis arkitektens bygningen er optegnet i Revit, kan Landskabsarkitekten opleve store besparelser og fordele ved også at arbejde i Revit.
Dette giver mulighed for at arbejdede med landskab tæt på arkitektens 3D model og bruge denne aktivt til indretning og præsentation af bygningens omgivelser.

Vi starter derfor med at gennemgå modelleringsfunktioner og objekter som vedrøre terræn og omgivelser. Du får kendskab til hvordan du håndtere arkitektens model og hvordan du koordinere arkitektens model sammen med landinspektørens koter.

Du vil blive guidet via praktiske øvelser hvordan du kan arbejde med terrænet, belægninger, parkering, beplantning mm.

Der vil blive lagt vægt på resultatet og hvordan du dokumentere koter, fald og overflader.

Sidst på kurset vil vi kikke på jordbalancen på grunden og hvilke muligheder dette giver.

Kort fortalt, hvis du er landskabsarkitekt og har sammenarbejde med arkitekter som arbejder i Revit er dette kurset for dig.

Nogle af de emner vi gennemgår er:
- Gennemgang af brugerflade
- Gennemgang af de basale modelleringsværktøjer
- Tips til arbejdsflow
- Toposurface, optegning og redigering, annotation og tilføjelser
- Metodik for mængdeudtræk på opfyldning/bortkørsel
- Gulve, optegning, redigering, annotation og tilføjelser
- Tegning i ”frihånd”
- Simpel family (model in place)
- Sheets / Papir
- Annotation
- DWG som underlag og grundlag for terræn
- Oprettelse af terræn til eksisterende bygning
Dynamo til Revit

Beskrivelse

Dynamo er nok bedst kendt for at være et programmeringsværktøj, som i designfasen kan anvendes til parametrisk design, og gør det muligt, på en forholdsvis enkel måde, at undersøge mere eller mindre fantasifulde former. Men Dynamo kan så meget mere end dét.
Visuel programmering med Dynamo vil i det daglige arbejde komme til sin ret. Det er i alle de små og store tidskrævende ”rugbrødsopgaver”, at vi kan drage fordel af den logik og systematik der ligger i et Dynamo-script. Fokus på dette kursus er derfor ikke hvordan man manipulerer geometri, men derimod hvordan vi kan arbejde med behandling af information.

På kurset gennemgår vi brugerfladen og opbygningen af Dynamo, arbejder med scripts, henter information fra modellen, behandler den i Dynamo og fører den tilbage til Revit. Vi ser på nogle af de funktioner der ligger i Dynamo ”fra boksen” og får desuden kendskab til hvordan vi kan drage nytte af det relativt store brugermiljø der findes omkring Dynamo.

Nogle af de emner vi gennemgår er:

- Navigering i brugerfladen
- Aflæsning af information fra Revit
- Behandling af information vha. Dynamo
- Tilbageførsel af behandlet information til Revit
- Opbygning og manipulation af lister
- Sammensætning af scripts
- Anvendelse af Dynamo Player
- Tilføjelse af programmeringsfunktioner

Ring og få vejledning

Ring til en af vores kursuskonsulenter og få vejledning i hvilket kursus der netop passer dig.
+45 76 288 110

Kommende kurser

27. - 28. januar 2020
Revit til konstruktion
Revit for Entreprenører
Greve
27. - 28. januar 2020
Revit til arkitektur
Revit for Entreprenører
Greve
27. - 29. januar 2020
Revit til VVS
Ventilation, VVS og El - Samlet
Horsens
27. - 28. januar 2020
AutoCAD / AutoCAD LT
Basis I
Greve
28. - 29. januar 2020
Revit til arkitektur
Basis
Greve