- en del af NTI

Kursus i Revit til konstruktion
Digitalt byggeri - Revit Structure Basis

Forudsætninger

Kurset henvender sig til dig som er ledig eller til dig som er i arbejde og som ønsker at opkvalificere dine kompetencer til den nyeste teknologi.
Adgangskravene er, du som minimum have kenskab til Windows XP, Windows Vista eller Windows 7.

Formål

Er at lære at projektere med Den Digital Bygningsmodel og lære at projektere i en sand 3D model.

Beskrivelse

Vi kigger på, hvorledes du kan projektere i Revit Structure. Du får kendskab til, hvordan du kan modellere med vægge, dæk, fundamenter, åbninger, osv. Det vil give dig en idé om, hvor simpel funktionaliteten og tankegangen er i Revit. Vi starter med at gennemgå brugerfladen samt de mest anvendte objekter og deres mest anvendte modelleringsfunktioner. Vi kigger også på snit, detaljer og på hvordan du simpelt kan tilpasse eksisterende objekter, så du for eksempel kan lave din egen væg eller dit eget dæk. Vi skal også lære at opsætte papir (sheet's) og at printe disse ud.
På kurset gennemgås hvordan man som konstruktionsingeniør, når man er flere på samme projekt, kan benytte arkitektens objekter til at lave et intelligent samarbejde.
Når kurset er endt, vil du have set de funktioner, der giver dig mulighed for at projektere et myndighedsprojekt.

Videre forløb

Digitalt byggeri - Revit Structure Videregående.

Afholdelse i Region, iht. positivliste

Region Hovedstaden
Region Fyn
Region Sydjylland

Undervisningsmateriale

På kurserne undervises efter CADXpert’s eget udviklet undervisningsmateriale.
Materialet er opbygget således, at det kan benyttes som opslagsværk efter endt kursus. I materialet er der både teoretiske beskrivelser og opgaver til projektdagene.

Der vil blive udleveret en bærbar PC, med det program som anvendes på kurset. PC’en vil være til rådighed i hele kursus forløbet også til de stillede hjemmeopgaver.
Praktiske informationer
Varighed
2 Uge(r)
Holdstørrelse
Kurset afholdes med min. 6 og max. 15 deltagere.
Undervisningsform
Kurset er et fuldtidsstudium, og der skal påregnes tid til hjemmearbejde samt opgave aflevering.
Instruktørerne er alle ATC instruktører hos CADXpert og har mere end 40 års erfaring tilsammen.
Kursusform- og tid
Kurset er bygget op med 2 – 8 uger.Hver 2 uger består kurset af 37 lektioner med 3 undervisningsdage og 7 hjemmearbejdsdage.
Kurserne kan ligeledes have varighed fra 1 til 3 dage.
Der vil under hele kursus forløbet være mulighed for at kontakte CADXperts Support for hjælp.
Bemærkning
Da CADXpert er et ATC Center (Autodesk Authorized Training Center), vil der efter endt kursus blive udstedt et ATC kursusbevis.
Økomoni
Kurserne er gratis for ledige med en jobplan.
Har du brugt dine 6 ugers selvvalg skal du kontakte dit Jobcenter.
Kurset udbydes gennem Den Regionale Positivliste og skal godkendes af dit Jobcenter.

Kurset er for alle uddannelsesniveauer og fra 1 ledighedsdag.

Kursuskalender
Der er p.t. ikke fastlagt en kursusdato, men kontakt os på telefon: +45 76 288 110 eller på mail kursus@cadx.dk

Ring og få vejledning

Ring til en af vores kursuskonsulenter og få vejledning i hvilket kursus der netop passer dig.
+45 76 288 110