- bygger på viden

Kursus i Revit til VVS
Digitalt byggeri - Revit MEP Basis

Forudsætninger

Kurset henvender sig til dig som er ledig eller til dig som er i arbejde og som ønsker at opkvalificere dine kompetencer til den nyeste teknologi.
Adgangskravene er, du som minimum have kenskab til Windows 7, Windows 8 eller Windows 10.
Har arbejdet med Revit på Basis niveau.

Formål

At blive bekendt med brugerfladen i Revit MEP, samt modellering af en Ventilations-, VVS, og EL model. Således at klædt på til at indgå i et projekteringsteam.

Beskrivelse

Revit MEP produktet bruges som tegneredskab eller projekteringsværktøj og derfor vil fokus blive flyttet til det der er aktuel for kursisten.

Ventilaion (HVAC), VVS og El er de fagmoduler der hører under begrebet MEP. Basisviden omkring det generelle Revit MEP, bliver gennemgået her, og det giver kursisten et godt overblik over Revit MEP.

Revit er ikke kun et tegneprogram, det er i høj grad et BIM projekteringsværktøj, og derfor lærer kursisten også hvordan man projekterer med Revit MEP. Vi kommer bl.a. omkring Heating and Cooling Analyse værktøjet, som kan give os tidlige analyser til projektering.

Kursisten lærer derudover også hvordan man beregner ventilationskanalernes størrelser.

Omkring EL kommer vi ind på hvordan du opregner en plan, forbinder lamper til tavler, og du ser hvordan du kan opdele i belysningsplaner og planer med kraft.

Afholdelse i Region, iht. positivliste

Kurset er for alle uddannelsesniveauer og fra 1 ledighedsdag.
Kurset udbydes gennem Den Regionale Positivliste og skal godkendes af dit Jobcenter.

Andet

Da Revits MEP del ikke har så mange danske familys, benyttes nogle af CADXperts familys, såsom Ventiler, lyddæmpere og skræddersyet templates.

Undervisningsmateriale

På kurserne undervises efter CADXpert’s eget udviklet undervisningsmateriale.
Materialet er opbygget således, at det kan benyttes som opslagsværk efter endt kursus. I materialet er der både teoretiske beskrivelser og opgaver til projektdagene.

Der vil blive udleveret en bærbar PC, med det program som anvendes på kurset. PC’en vil være til rådighed i hele kursus forløbet også til de stillede hjemmeopgaver.
Praktiske informationer
Varighed
2 Uge(r)
Holdstørrelse
Kurset afholdes med min. 6 og max. 15 deltagere.
Undervisningsform
Kurset er et fuldtidsstudium, og der skal påregnes tid til hjemmearbejde samt opgave aflevering.
Instruktørerne er alle ATC instruktører hos CADXpert og har mere end 40 års erfaring tilsammen.
Kursusform- og tid
Kurset er bygget op med 2 – 8 uger.Hver 2 uger består kurset af 37 lektioner med 3 undervisningsdage og 7 hjemmearbejdsdage.
Kurserne kan ligeledes have varighed fra 1 til 3 dage.
Der vil under hele kursus forløbet være mulighed for at kontakte CADXperts Support for hjælp.
Bemærkning
Da CADXpert er et ATC Center (Autodesk Authorized Training Center), vil der efter endt kursus blive udstedt et ATC kursusbevis.
Økomoni
Kurserne er gratis for ledige med en jobplan.
Har du brugt dine 6 ugers selvvalg skal du kontakte dit Jobcenter.
Kurset udbydes gennem Den Regionale Positivliste og skal godkendes af dit Jobcenter.

Kurset er for alle uddannelsesniveauer og fra 1 ledighedsdag.

Kursuskalender
Der er p.t. ikke fastlagt en kursusdato, men kontakt os på telefon: +45 76 288 110 eller på mail kursus@cadx.dk

For kursister med

Revit

Ring og få vejledning

Ring til en af vores kursuskonsulenter og få vejledning i hvilket kursus der netop passer dig.
+45 76 288 110