- en del af NTI

Kursus i Revit til arkitektur
Digitalt Byggeri - Revit Architecture, BIM - Projektering 1+2+3 Del

Forudsætninger

Kurset henvender sig til ledige eller til dig som er i arbejde og som ønsker at opkvalificere dine kompetencer til den nyeste teknologi. Er du i arbejde eller fritstillet, har du også mulighed for at deltage på kurset.

Adgangskravene er, at deltagere skal have en uddannelse indenfor byggeri. Endvidere skal du som minimum have kendskab til Windows 10.

Formål

Du vil kunne tegne og projektere større projekter. Du vil være klar til at indgå i et team på en tegnestue.

Beskrivelse

Kurset vil gøre dig mere effektiv på den moderne tegnestue.

På Del 1 vil du få et grundigt kendskab til den 3D funktionalitet som ligger i Revit.

På Del 2 bliver der gennemgået de mere avancerede ting. Her vil blive gået mere i dybden. Der arbejdes med arealplaner og farvelægning af disse, så bygherren får et bedre overblik over projektet. Vi ser på hvorledes det er muligt at lave flere designforslag i samme projekt.

På Del 3 ser vi på hvorledes Revit opsættes så den passer netop til dine ønsker. Vi gennemgår hvorledes der kan skabes komponenter/objekter i Revit, således at fleksibiliteten under projekteringen bliver stor.

Efter endt kursus har du lært at arbejde med de almindelige og avancerede objekter i Revit Architecture, som gør dig i stand til at skabe præcis det udtryk du ønsker i større projekter.

Afholdelse i Region, iht. positivliste

Dette kursus er på alle Regionale - og landsdækkende positivlister.

Undervisningsmateriale

På kurserne undervises efter CADXpert’s eget udviklet undervisningsmateriale.
Materialet er opbygget således, at det kan benyttes som opslagsværk efter endt kursus. I materialet er der både teoretiske beskrivelser og opgaver til projektdagene.

Der vil blive udleveret en bærbar PC, med det program som anvendes på kurset. PC’en vil være til rådighed i hele kursus forløbet også til de stillede hjemmeopgaver.
Praktiske informationer
Varighed
6 Uge(r)
Holdstørrelse
Kurset afholdes med min. 6 og max. 15 deltagere.
Undervisningsform
Kurset er et fuldtidsstudium, og der skal påregnes tid til hjemmearbejde samt opgave aflevering.
Instruktørerne er alle ATC instruktører hos CADXpert og har mere end 40 års erfaring tilsammen.
Kursusform- og tid
Kurset er bygget op med 2 – 8 uger.Hver 2 uger består kurset af 37 lektioner med 3 undervisningsdage og 7 hjemmearbejdsdage.
Kurserne kan ligeledes have varighed fra 1 til 3 dage.
Der vil under hele kursus forløbet være mulighed for at kontakte CADXperts Support for hjælp.
Bemærkning
Da CADXpert er et ATC Center (Autodesk Authorized Training Center), vil der efter endt kursus blive udstedt et ATC kursusbevis.
Økomoni
Kurserne er gratis for ledige med en jobplan.
Har du brugt dine 6 ugers selvvalg skal du kontakte dit Jobcenter.
Kurset udbydes gennem Den Regionale Positivliste og skal godkendes af dit Jobcenter.

Kurset er for alle uddannelsesniveauer og fra 1 ledighedsdag.

Kursuskalender
  Dato Tid Sted
 14. april til 25. maj 2020  9:00-15:30  Horsens
 14. april til 26. maj 2020  9:00-15:30  Greve

For kursister med

Revit

Ring og få vejledning

Ring til en af vores kursuskonsulenter og få vejledning i hvilket kursus der netop passer dig.
+45 76 288 110