- en del af NTI

Kursus i Revit til arkitektur
Digitalt byggeri – BIM - Revit og AutoCAD Kombi kursus

Forudsætninger

Byggeteknisk viden.

Formål

Lære Revit og lære hvorledes AutoCAD integreres i den daglige projektering.

Beskrivelse

På 1. del vil du få et grundigt kendskab til den 3D funktionalitet som ligger i Revit.
Der vil blive taget udgangspunkt i eksisterende objekter. Det vil give dig en idé om, hvor simpel funktionaliteten og tankegangen er i Revit. Du får kendskab til, hvordan man modellere med vægge, vinduer, døre, tage, osv.

Endvidere bliver der også lagt vægt på dokumentation. Dette omhandler målsætning, detaljering samt oprettelse af Sheets til print.
1. del giver også et rigtig godt indblik i hvordan der arbejdes i et database miljø, som bevirker at projektet er overskueligt fra første streg.

Effektiv projektering Del 2 arbejdes der med følgende:
På kurset bliver der gennemgået de mere avancerede ting i Revit Architecture. Her vil blive gået mere i dybden omkring dokumentation, revisions styring og signaturforklaringer.
Der skal arbejdes med arealplaner og farvelægning af disse, så bygherren får et bedre overblik over projektet. I forbindelse med præsentation af projektet for bygherren skal vi se på hvorledes det er muligt at lave flere design forslag i samme projekt.
Her kommer vi omkring hvorledes blandt andet eksisterende dwg tegninger kan anvendes i Revit. Og hvordan mulighederne er for at integrere AutoCAD i den daglige projektering.
Kurset tager udganspunkt i projektet og viden fra 1. del af Effektiv projektering med Revit.

Afholdelse i Region, iht. positivliste

Region Sjælland

Undervisningsmateriale

På kurserne undervises efter CADXpert’s eget udviklet undervisningsmateriale.
Materialet er opbygget således, at det kan benyttes som opslagsværk efter endt kursus. I materialet er der både teoretiske beskrivelser og opgaver til projektdagene.

Der vil blive udleveret en bærbar PC, med det program som anvendes på kurset. PC’en vil være til rådighed i hele kursus forløbet også til de stillede hjemmeopgaver.
Praktiske informationer
Varighed
6 Uge(r)
Holdstørrelse
Kurset afholdes med min. 6 og max. 15 deltagere.
Undervisningsform
Kurset er et fuldtidsstudium, og der skal påregnes tid til hjemmearbejde samt opgave aflevering.
Instruktørerne er alle ATC instruktører hos CADXpert og har mere end 40 års erfaring tilsammen.
Kursusform- og tid
Kurset er bygget op med 2 – 8 uger.Hver 2 uger består kurset af 37 lektioner med 3 undervisningsdage og 7 hjemmearbejdsdage.
Kurserne kan ligeledes have varighed fra 1 til 3 dage.
Der vil under hele kursus forløbet være mulighed for at kontakte CADXperts Support for hjælp.
Bemærkning
Da CADXpert er et ATC Center (Autodesk Authorized Training Center), vil der efter endt kursus blive udstedt et ATC kursusbevis.
Økomoni
Kurserne er gratis for ledige med en jobplan.
Har du brugt dine 6 ugers selvvalg skal du kontakte dit Jobcenter.
Kurset udbydes gennem Den Regionale Positivliste og skal godkendes af dit Jobcenter.

Kurset er for alle uddannelsesniveauer og fra 1 ledighedsdag.

Kursuskalender
Der er p.t. ikke fastlagt en kursusdato, men kontakt os på telefon: +45 76 288 110 eller på mail kursus@cadx.dk

Ring og få vejledning

Ring til en af vores kursuskonsulenter og få vejledning i hvilket kursus der netop passer dig.
+45 76 288 110