- en del af NTI

Kursus i Revit til arkitektur
Revit for Entreprenører

Forudsætninger

Dette kursus er for Projektkoordinatorer eller entreprenørvirksomheder med lidt eller ingen erfaring med Revit.

Formål

Dette kursus omhandler hvordan du som entreprenør eller projektkoordinator kan arbejde med Revit-modellen, både som grundlag for afgivning af tilbud, og med egne tilføjelser, samt udskrivning af tegninger og eksport til dwg.

Beskrivelse

Du får her lært at tage udgangspunkt i en eksisterende arkitektmodel, så du bliver i stand til at oprette egne planer, snit og opstalter ud fra denne model.

Ud fra den model du har tilrettet , vil du arbejde med skemaer, for mængdeudtagelse til tilbudslister.

Til sidst får du muligheden for at udskrive tegninger eller eksportere planerne ud i dwg filformater som kan åbnes i AutoCAD.

Du får kendskab til hvordan du:

• Navigerer i modellen.
• Opretter egne planer, snit og opstalter.
• Udskriver til printer/pdf og eksporterer til dwg.
• Udfører en enkel kontrol af modellen.
• Tilføjer og anvender parametre i modellen
• Kontrollerer at modellen kan bruges som grundlag for mængdeberegning.
• Ændrer objekter i modellen i tilfælde af opdagede fejl.
• Trækker mængder ud af modellen, opretter, sorterer lister og eksporterer disse til brug i regneark.

Videre forløb

Du kan deltage på vores kursus omkring oprettelse af egne families, hvor du lærer at lave egne objekter til brug i Revit.

Afholdelse i Region, iht. positivliste

Region Hovedstaden
Region Fyn
Region Sydjylland

Andet

For at gøre kurset så virkelighedsnært som muligt, er du velkommen til at medbringe egen Revit-model til brug for øvelserne.

Medtag

Medbring gerne egen Revit-model på USB.
Praktiske informationer
Varighed
2 Dag(e)
Holdstørrelse
Kurset afholdes med min. 6 og max. 15 deltagere.
Undervisningsform
Kurset er et fuldtidsstudium, og der skal påregnes tid til hjemmearbejde samt opgave aflevering.
Instruktørerne er alle ATC instruktører hos CADXpert og har mere end 40 års erfaring tilsammen.
Kursusform- og tid
Kurset er bygget op med 2 – 8 uger.Hver 2 uger består kurset af 37 lektioner med 3 undervisningsdage og 7 hjemmearbejdsdage.
Kurserne kan ligeledes have varighed fra 1 til 3 dage.
Der vil under hele kursus forløbet være mulighed for at kontakte CADXperts Support for hjælp.
Bemærkning
Da CADXpert er et ATC Center (Autodesk Authorized Training Center), vil der efter endt kursus blive udstedt et ATC kursusbevis.
Økomoni
Kurserne er gratis for ledige med en jobplan.
Har du brugt dine 6 ugers selvvalg skal du kontakte dit Jobcenter.
Kurset udbydes gennem Den Regionale Positivliste og skal godkendes af dit Jobcenter.

Kurset er for alle uddannelsesniveauer og fra 1 ledighedsdag.

Kursuskalender
  Dato Tid Sted
 23. - 24. marts 2020  9:00-15:30  Greve

For kursister med

Revit

Ring og få vejledning

Ring til en af vores kursuskonsulenter og få vejledning i hvilket kursus der netop passer dig.
+45 76 288 110