- en del af NTI

Kursus i Revit til konstruktion
Revit for Entreprenører

Forudsætninger

Entreprenørvirksomheder med lidt eller ingen erfaring med Revit.

Formål

Dette kursus omhandler hvordan du som entreprenør kan bruge arkitektens Revit-model som grundlag for afgivning af tilbud, egne tilføjelser, samt udskrivning af tegninger og eksport til dwg.

Beskrivelse

Du får kendskab til hvordan du:

• Navigerer i modellen.
• Opretter egne planer, snit og opstalter.
• Udskriver til printer/pdf og eksporterer til dwg.
• Udfører ”modtagekontrol” af modellen.
• Specificerer hvilken del af modellen der indgår i din entreprise.
• Tilføjer information til objekter i modellen.
• Kontrollerer at modellen kan bruges som grundlag for mængdeberegning.
• Ændrer objekter i modellen i tilfælde af fejl opdaget i ”modtagekontrollen”.
• Trækker mængder ud af modellen, opretter, sorterer lister og eksporterer disse til brug i regneark.

Videre forløb

Du kan deltage på vores kursus omkring oprettelse af egne families, hvor du lærer at lave egne objekter til brug i Revit.

Afholdelse i Region, iht. positivliste

Region Fyn
Region Sydjylland

Andet

For at gøre kurset så virkelighedsnært som muligt, er du velkommen til at medbringe egen Revit-model til brug for øvelserne.

Medtag

Medbring gerne egen Revit-model på USB.
Praktiske informationer
Varighed
2 Dag(e)
Holdstørrelse
Kurset afholdes med min. 6 og max. 15 deltagere.
Undervisningsform
Kurset er et fuldtidsstudium, og der skal påregnes tid til hjemmearbejde samt opgave aflevering.
Instruktørerne er alle ATC instruktører hos CADXpert og har mere end 40 års erfaring tilsammen.
Kursusform- og tid
Kurset er bygget op med 2 – 8 uger.Hver 2 uger består kurset af 37 lektioner med 3 undervisningsdage og 7 hjemmearbejdsdage.
Kurserne kan ligeledes have varighed fra 1 til 3 dage.
Der vil under hele kursus forløbet være mulighed for at kontakte CADXperts Support for hjælp.
Bemærkning
Da CADXpert er et ATC Center (Autodesk Authorized Training Center), vil der efter endt kursus blive udstedt et ATC kursusbevis.
Økomoni
Kurserne er gratis for ledige med en jobplan.
Har du brugt dine 6 ugers selvvalg skal du kontakte dit Jobcenter.
Kurset udbydes gennem Den Regionale Positivliste og skal godkendes af dit Jobcenter.

Kurset er for alle uddannelsesniveauer og fra 1 ledighedsdag.

Kursuskalender
Der er p.t. ikke fastlagt en kursusdato, men kontakt os på telefon: +45 76 288 110 eller på mail kursus@cadx.dk

For kursister med

Revit

Ring og få vejledning

Ring til en af vores kursuskonsulenter og få vejledning i hvilket kursus der netop passer dig.
+45 76 288 110