- bygger på viden

3XN træder ind i ny CAD-æra

Et knivskarpt fokus på arkitektonisk kvalitet og nyskabelse har fået arkitektfirmaet 3XN i Århus og København til at gå nye veje, når det gælder virksomhedens CAD- og BIM-platform. I et tæt samarbejde med CADXpert i Horsens har 3XN således valgt at indkøre Revit Architecture sideløbende med AutoCAD Architecture for i langt højere grad at kunne træde ind i byggerierne og mærke dem, før de bliver til virkelighed. Det er vejen frem, mener 3XNs arkitekter, der betegner Revit som intuitivt og tidens bedste projekteringsværktøj.

Af Jacob Lange
Nysgerrighed, originalitet, poesi, forståelse og kvalitet. Så kort er beskrivelsen af 3XN, hvis man spørger Tommy Bruun, arkitekt og partner i 3XN og virksomhedens design manager. En af hans opgaver har sammen med bygningskonstruktør Holger Mouritzen været at finde en 3D CAD- og BIM-platform (Bygnings Informations Model, red.), der formår at integrere alle facetterne og ikke mindst sikre, at bygherren sammen med arkitekten får mulighed for at træde ind i en virtuel model af byggerierne, længe inden designtankerne bliver ført ud i livet. Det er til fulde lykkedes med Revit Architecture, mener 3XN.

”Det at tegne og bygge huse med succes beror i høj grad på ens evne til at fornemme de små detaljer og være i tæt dialog med bygherren. Det skaber arkitektur, der bidrager med noget nyt, og arkitektur, der flytter mennesker. Vi har indledt en markant satsning på Revit Architecture, og dermed skaber vi de bedste forudsætninger for i højere grad end tidligere at kunne inddrage vores samarbejdspartnere og bygherrer i byggeprocessen. Som designværktøj hjælper det os med at fastholde 3D og BIM-tankegangen hele vejen igennem projektet, og som salgsværktøj er det genialt, fordi vi kan tage bygherren med ind i modellen, lang tid inden vi går i gang på byggepladsen. Det skaber et fællesskab omkring designet, som vi ikke har set tidligere”, siger Tommy Bruun og fortsætter:
”Revit-platformen er på hastig fremmarch over alt i verden, men på de store projekter, hvor der er mange interessenter og fag tilknyttet, giver det ikke altid mening, hvis vi arbejder på Revit, og de andre kører videre i AutoCAD Architecture. Vi har selv god erfaring med og mange ressourcer bundet op i AutoCAD Architecture, og derfor venter vi lidt med at klippe linen helt. Men der er ingen tvivl om, at vi fremadrettet vil starte så mange projekter som muligt på Revit, for det er her, markedet er på vej hen”, siger Tommy Bruun.


Knækkede koden gennem undervisning

Mads Agger, der er bygningskonstruktør i 3XN, var i begyndelsen meget skeptisk over for Revit Architecture, men efter at have deltaget i CADXperts uddannelsesforløb ændrede hans opfattelse sig drastisk.
”AutoCAD og AutoCAD Architecture er meget præcise og eksakte værktøjer at arbejde med. Inden jeg lærte Revit at kende, følte jeg simpelthen ikke, det var et professionelt værktøj. Men uddannelsen hos CADXpert hjalp mig så at sige med at knække koden. Vi har virkelig taget Revit til os, og for mig som konstruktør er Revit et intelligent og alsidigt. Det er intuitivt, nemt, og vi arbejder i én model, som giver os selv og bygherren et suverænt overblik. Min måde at arbejde på nu er uden sammenligning med tidligere”, siger Mads Agger, bygningskonstruktør i 3XN. Han suppleres af Mogens Braae, medindehaver af CADXpert.

”Når man kender Revit, ved man, hvor omfangsrig funktionaliteten er. Men når vi implementerer Revit rundt omkring på tegnestuerne, gør vi meget ud af at starte i et af hjørnerne og så lade tingene udvikle sig. Revit er en anden måde at tænke på, og derfor vil der helt naturligt være en indkøringsperiode på tegnestuen, hvis man i mange år har været vant til at arbejde på en bestemt måde. Vi underviser derfor meget i tankegangen omkring Revit. Det er afgørende, for ellers vil man som arkitekt eller konstruktør forsøge at få programmet til at arbejde, som man plejer. Derved misser man en lang række af de åbenlyse fordele, der er ved Revit”, siger han.

Mogens Braae understreger desuden, at hele BIM-bølgen, hvor alle informationer om et byggeri er samlet i én integreret objektorienteret model, uden tvivl vil materialisere sig med Det Digitale Byggeri, og da Autodesk har stået fadder til en stor del af BIM-ideologien, er Revit nærmest født ind i netop det tankesæt. Det er et af de parametre, der har appelleret til 3XN i forbindelse med valget af Revit.

”Branchen er meget optaget af integreret design, og det vil ændre vores måde at arbejde og tænke på i de kommende år. Flere og flere discipliner smelter sammen: Ingeniørfag, landskab, klima, arkitektur osv. Det kræver et værktøj, der kan det, som Revit kan. På et 5000m² stort teater- og jazzkulturhus i Molde i Norge modtog vi blandt andet en DWG-tegning med kotelinier fra landmålerne, som vi ganske enkelt læste ind i Revit for at regulere grunden omkring byggeriet. Den form for design- og fagintegration er ikke ny, men med Revit kan alle arbejde i ét og samme værktøj. Jeg er sikker på, at alene begejstringen over, at alle fagdiscipliner begynder at kunne arbejde ud fra den samme røde tråd i et byggeri og ikke mindst i den samme model, vil få flere og flere med over på Revit”, slutter Holger Mouritzen, bygningskonstruktør i 3XN.

For yderligere information om 3XN og CADXpert, se www.3xn.dk og her ved CADXpert a/s

Bag om BIM
BIM er en digital 3D-model, der indeholder alle informationer om en bygning samlet i én integreret objektorienteret model. Modellen indeholder fx beskrivelser, bygningsdelsbeskrivelser, økonomiske forhold og tidsplaner for byggeriet. En vigtig del af Det Digitale Byggeri er netop brugen af 3D-modeller, som integrerer de projekterende parters CAD-modeller. På den måde kan man langt nemmere se, om der er uoverensstemmelser mellem de forskellige faggruppers designarbejde, da den integrerede model afslører, hvis eksempelvis ventilationsdesignet kolliderer med selve konstruktionen. Det har den store fordel, at fejl, der tidligere først blev opdaget på byggepladsen, nu bliver synlige på tegnestuen, hvilket bl.a. forbedrer projektøkonomien og mindsker risikoen for forsinkelser.

En BIM-model afviger fra en traditionel CAD-model, idet den sammenkæder en række forskellige informationer, der typisk ikke er en del af en traditionel CAD-model, herunder geometriske, visuelle og materialerelaterede egenskaber, kontrolkrav, driftsoplysninger, priser samt forskellige leverandør- og klassifikationsoplysninger.

Kontakt

Kontakt os for yderligere oplysninger om vores andre ydelser.

Kontaktinformation

Del med andre
 
Glemt Password?