- bygger på viden

EKJ satser virtuelt på el, VVS og ventilation

Kombinationen af el, VVS og ventilation har alle dage voldt ingeniørerne hovedbrud, når håndværkerne rundt om på byggepladserne skal presse alting ind i et ofte alt for trangt teknikrum. For at undgå fejl og tidskrævende kollisioner har EKJ Rådgivende Ingeniører A/S implementeret en avanceret CAD-platform fra Autodesk , der gør det muligt at arbejde med alle elementer i et virtuelt 3D-miljø, før tingene bilver til virklighed. Det fjerner en meget stor del af de usikkerhedmomenter, der koster dyrt, når byggeriet er gået i gang.

Tekst af Jacob Lange

Fra venstre Mette Løve Pedersen, Jon Thisted Simonsen og Claus Lindhè
De ca. 160 medarbejder, der hver dag går på arbejde i EKJ Rådgivende Ingeniører i København - hvoraf halvdelen er medejere af virksomheden - er ligesom alle andre aktører i byggebranchen nødt til at tænke både kortsigtet og langsigtet, operationelt og strategisk for at arbejde så intelligent og effektivt som muligt. Sådan har det egentlig altid været for EKJ, men den allestedsnærværende nedgang i byggesektoren har forstærket behovet for at kunne spille snusfornuftigt på alle tangenter og fastholde indtjeningsgraden.

Allerede i 1989 så EKJ behovet for at være front runner på CAD-siden, som er et af de værktøjer, der kan være med til at gøre projekteringsarbejdet så præcist som muligt.
EKJ var således en af landets første ingeniørvirksomheder, der skiftede til AutoCAD MEP, et dengang helt nyt og ikke særlig udbredt CAD-værktøj til el, VVS og ventilation. Samme år voksede løsningen dog til det meste udbredte på markedet, og siden har EKJ fulgt med udviklen af løsningen.

"AutoCAD MEP er som udgangspunkt en stor mundfuld, hvis man ikke er vant til at arbejde med løsningen, men vi har haft CADXpert med som forhandler og uddannelsespartner, hver gang vi har opgraderet til en ny version. Det har givet os mulighed for at uddanne os på vores egne projekter, og den form for learning by doing giver ekstra god mening, når så mange af vores medarbejder er medejere af virksomheden og derfor har en interesse i, at vi bruger timerne på den helt rigtige måde. Skiftet fra 2D til 3D har været forholdsvis stort for os, men med de fordele der giver os i form af større nøjagtighed, færre fejl, færre stop undervejs i byggeprocessen og som følge heraf en bedre bundlinje, er der ingen tvivl om, at vi skal arbejde med 3D. På så komplekse byggerier, som vi er involveret i, ville vi i øvrigt heller ikke have en jordisk chance for at løse opgaverne uden", siger Jon Thisted Simonsen, leder af VVS-afdelingen i EKJ Rådgivende Ingeniører.

Fører værdi til arbejdet

Virksomheden har som følge af implementeringen af AutoCAD MEP foretaget et skifte i forhold til, hvor den største arbejdsmængde på et projekt ligger. Hvor der før blev lagt rigtig mange timer undervejs i projekterne, er det i dag i forarbejdet og i den indledende dialog med de øvrige fagaktører, langt de fleste ressourcer afsættes.

”Arbejdet med 3D kræver, at vi tænker tingene mere til ende, og at vi sørger for at involvere eksempelvis arkitekterne på nogle helt andre tidspunkter end tidligere. Det sikrer langt færre hovsaløsninger og fejl, og samtidig har det gjort hverdagen sjovere for vores tekniske assistenter. Vi bliver involveret på et andet plan, der i endnu højere grad føjer værdi til vores arbejde, og mange af os har næsten funktion af mini-ingeniører, og på den måde er noget så banalt som et 3D CAD-værktøj med til at stimulere vores arbejdsmiljø, både internt og i forhold til vores mange snitflader ud mod de andre faggrupper”, siger Mette Løve Pedersen, CAD-supervisor og teknisk assistent i VVS-afdelingen.

For meget papir

Mette Løve Pedersen fremhæver især muligheden for at hente CADvent-objekter fra entreprenørerne ind i AutoCADs 3D-miljø og derfra arbejde videre med objekterne i en intelligent BIM-model.

”Der er ingen i branchen, der har lyst til at arbejde med snit og planer og sidde med en blyant og tegne rettelser ind. Ved at arbejde med 3D får vi al geometrien serveret på et sølvfad i snittene, og det er en kæmpe fordel, når vi og entreprenørerne står ude på byggepladsen. Der bliver bare stadigvæk brugt alt for mange papirtegninger, og derfor vil vi gerne være med til at påvirke branchen til at arbejde mere digitalt. Det ville lette alle parters arbejde”, lyder det fra Mette Løve Pedersen.

EKJ er godkendt som læringsvirksomhed af Erhvervs- og Byggestyrelsen og må køre uddannelsesforløb under Det Digitale Byggeri. Arbejdet med miljørigtig projektering og bæredygtighed har indtaget en stadigt vigtigere plads næsten uanset byggeriernes karakter, og derfor ser virksomheden også med stor interesse på Revit MEP som det næste store kvantespring rent projekteringsmæssigt.

”Vi følger spændt udviklingen af Revit MEP, som vil være det næste naturlige CAD-evolutionstrin for os. Blandt andet kan man lave nogle avancerede cooling-analyser i programmet, og det bliver mere og mere afgørende i takt med, at byggerierne skal være så energineutrale som muligt”, siger Jon Thisted Simonsen og suppleres af Claus Lindhé fra CADXpert:

”Revit MEP er ganske rigtigt i rivende udvikling, og Autodesks køb af virksomheden Ecotect har banet vej for en lang række integrerede simuleringsværktøjer, som kan bidrage til en miljørigtig udvikling af bygningsmassen. Samtidig genkender Revit MEP efterhånden næsten alle danske MEP-symboler, og når de sidste er med, vil det være et tigerspring for programmets udbredelse i Danmark”, siger Claus Lindhé, MEP-produktchef hos CADXpert.

Bannerfører

BIPS har igangsat initiativer på arkitekt- og konstruktionssiden, når det gælder den måde, hvorpå branchen som helhed repræsenterer tegninger, og der er lignende projekter på vej på VVS- og installationssiden, og det er uhyre vigtigt, mener Mette Løwe Pedersen.

”Vi vil jo alle sammen gerne hen mod en fælles tegningsrepræsentation, da det sikrer en langt mere smidig og problemfri review-proces. Samtidig gør konjunkturerne i samfundet, at tidsplanerne bliver mere og mere pressede, og derfor er vi som branche nødt til at arbejde så intelligent og effektivt som muligt. Det vil vi gerne være bannerfører for”, slutter hun.

Bag om EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

EKJ blev stiftet 1. marts 1961 med udgangspunkt i en vunden konkurrence om et rådhusbyggeri. Det store gennembrud kom 10 år senere med gennemførelsen af den samlede projektledelse og projektering af Bella Center på Vestamager - dengang et bygningsanlæg på 72.000 m². Virksomheden blev i 1978 ændret til et aktieselskab, og seks år senere stiftede EKJ EKJ FONDEN for derigennem at løse generationsskifteproblematikken én gang for alle og samtidig udbrede ejerskabet blandt ledere og medarbejdere. Der var hermed skabt sikkerhed for en kontinuerlig drift og for en varig konsolidering af EKJ, til gavn for kunderne og medarbejderne. I dag ejer fonden ca. 2/3 af aktiekapitalen, mens 70 medarbejdere ejer ca. 1/3. Udviklingen har i de seneste 20 år været god, idet resultatet af vækststrategien har medført, at aktivitetsniveauet i det seneste regnskabsår (2008) kan måles på en stab af 160 medarbejdere. For yderligere oplysninger om EKJ A/S, se www.ekj.dk

Vil du vide mere?

Kontakt CADXpert a/s for yderligere oplysninger.

Kontaktinformation

Del med andre