- bygger på viden

Ginnerup Arkitekter har 3D-debut med Skyhouse

Det er ikke mange arkitektfirmaer, der kan prale af at have en hel bymidte som showroom, men det er rent faktisk tilfældet for GINNERUPARKITEKTER i Horsens. Tegnestuen står bag en række prestigefyldte projekter, der i dag ligger som perler på en snor i centrum af byen. GINNERUPARKITEKTER står også bag højhusprojektet ”Skyhouse”, der med sine 20 etager er tiltænkt rollen som Horsens’ nye vartegn. Skyhouse er det første projekt, hvor GINNERUPARKITEKTER har taget avanceret 3D CAD-teknologi i anvendelse, og projektet har vist sig at blive et vigtigt springbræt ind i den forjættede 3D-verden.

Af Leif Lind Simonsen
GINNERUPARKITEKTER i Horsens er efterhånden kendt som en af byens førende arkitektfirmaer. Det skyldes ikke mindst en omfattende liste af referencer i Horsens, der bl.a. tæller det omdiskuterede Bilka-varehus og Biografen Megascope, der rummer et af Danmarks største biograflærreder. Senest har GINNERUPARKITEKTER sammen med CASA Ejendomme vundet konkurrencen om Horsens’ nye vartegn Skyhouse, der er det suverænt mest ambitiøse projekt i GINNERUPARKITEKTERs knap 30-årige historie.

Skyhouse ved Horsens havn

Da konkurrencen om Horsens’ nye vartegn blev udskrevet, var det et uomtvisteligt krav, at projektet skulle håndteres i 3D i alle fagdiscipliner. Med andre ord skulle arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske designere alle tage 3D-værktøjer i anvendelse på projektet. For GINNERUPARKITEKTERs vedkommende var det ensbetydende med beslutningen om at implementere 3D CAD-programmet AutoCAD Architecture fra Autodesk, og det har siden været med til at revolutionere mange af tegnestuens arbejdsgange.

3D CAD-succes handler om uddannelse

Fordelene ved at skifte fra 2D til 3D er efterhånden ret entydige, og herhjemme understreges det faktum i høj grad af Det Digitale Byggeri. I en tid præget af historisk travlhed i byggebranchen er det imidlertid mange steder vanskeligt at finde ressourcer til omstillingen og ikke mindst sikre en optimal udnyttelse af den nye funktionalitet, 3D-programmerne tilbyder.

Hos GINNERUPARKITEKTER har bygningskonstruktør Lars Bjørnshauge været primus motor bag skiftet fra AutoCAD LT til AutoCAD Architecture, og han vurderer, at små, skræddersyede uddannelsesforløb knyttet til de aktuelle projekter på tegnestuen er nøglen til hurtigt at få fuldt udbytte af 3D-teknologien.

Mogens Braae viser hvordan man anvender AutoCAD Architecture

”Et program som AutoCAD Architecture er så omfattende, at standardkurserne kun giver den helt grundlæggende forståelse. Derfor har vi i stedet valgt at tage udgangspunkt i de opgaver og specifikke problemstillinger, vi i forvejen arbejder med på tegnestuen. På den måde kan vi kombinere teori med praksis, og samtidig kommer vi videre med de projekter, der er aktuelle på tegnestuen”, forklarer Lars Bjørnshauge. Han suppleres af Mogens Braae fra Autodesk-forhandleren CADXpert, der har bistået med implementeringen og planlægningen af uddannelsesforløbene:

”Byggebranchen er som bekendt præget af massiv travlhed for tiden, og det forstærker behovet for, at nye programmer hurtigt og effektivt omsættes til øget effektivitet og færre fejl. Derfor supplerer vi den grundlæggende indføring fra standardkurserne med små problemorienterede moduler, der knytter sig til projekter, hvor den nye viden og funktionalitet kan gøre mest gavn”, siger Mogens Braae.

Optimering hele vejen rundt

Beslutningen om at implementere AutoCAD Architecture faldt på plads efter en seance, hvor GINNERUPARKITEKTERs ledelse havde lejlighed til at få demonstreret, hvordan arbejdsprocesserne hele vejen rundt om en opgave kan optimeres ved at skifte til 3D. Den første Autodesk Architectural Desktop-licens (nu AutoCAD Architecture) blev indkøbt i 2000, og siden er der kommet yderligere 12 licenser til samt en visualiseringsdel, der i dag omsættes til et omfattende optimeringsværktøj igennem effektive en- eller to-dages kurser.

”En helt afgørende fordel ved AutoCAD Architecture er, at vi nu kan arbejde objektorienteret i stedet for at tegne det hele forfra hver eneste gang, vi starter på et nyt projekt. Vi skal eksempelvis kun definere en murfals én gang, og herefter bliver den automatisk genereret, når vi trækker nye vinduer ind i en tegning. I sidste ende betyder det, at vi sparer omkring 30-40 pct. af den tid, vi normalt bruger på at lave plantegninger”, siger Lars Bjørnshauge og fortsætter:

”3D handler også om kvalitetssikring. Fra et ingeniørperspektiv er det blevet langt lettere at vurdere installationsføringen, for på en 3D-tegning har vi sikkerhed for, at eksempelvis udsparingerne til el og varmerør er korrekte. På den måde kan vi undgå ubehagelige og fordyrende overraskelser senere i processen”, siger han.

En tredje væsentlig fordel er ifølge Lars Bjørnshauge visualiseringerne i 3D, idet de giver mulighed for en mere retvisende præsentation af idéer og projekter:

”Vi oplever generelt, at bygherrerne gerne vil have visualiseringer i 3D. Det gælder både private og offentlige kunder, og det skyldes først og fremmest, at vi kan skabe den rumfornemmelse, man ikke får med 2D”, forklarer Lars Bjørnshauge.

Næste skridt: Revit

Selvom GINNERUPARKITEKTER endnu kun har få års erfaring med 3D, har de positive resultater med den nye funktionalitet, implementeringen og uddannelsen gennem CADXpert givet dem blod på tanden. Det betyder, at Lars Bjørnshauge og resten af teamet allerede nu overvejer at tage skridtet videre over i Autodesk Revit, der mange steder i udlandet og flere steder herhjemme har erstattet AutoCAD Architecture.

“Der er rigtig mange, der betragter Revit som det næste skridt efter AutoCAD Architecture, og vi følger udviklingen meget nøje. Mit første indtryk af Revit er, at det er endnu bedre og hurtigere end AutoCAD Architecture, og vi er derfor indstillet på at implementere det i arkitektafdelingen og siden hen også i konstruktionsafdelingen, når der foreligger en dansk lokaliseret version. Alt tyder nemlig på, at det er det rigtige skridt videre”, slutter Lars Bjørnshauge.

Yderligere oplysninger fås hos:

Lars Bjørnshauge, Ginnerup Arkitekter, tlf. +45 7628 0305 el. +45 2941 8625, e-mail: lb@ginneruparkitekter.dk
Mogens Braae, CADXpert, tlf. +45 7628 8102 el. +45 2925 5585, e-mail: mb@cadx.dk

Kontakt os for yderligere oplysninger om vores andre ydelser.

Kontaktinformation

Del med andre